Online rezervace


Ode dne 1. ledna 2020 nabyla účinnosti Obecně závazná vyhláška obce Horní Heřmanice č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu. Od 1. ledna 2020 jsme tedy povinni pro obec vybírat od každého hosta místní poplatek z pobytu, jehož sazba činí 21 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 18 let, osoby nevidomé, držitelé průkazu ZTP/P a další skupiny osob, uvedené v článku 8. obecně závazné vyhlášky. Obecně závazná vyhláška je přístupná on-line na této adrese: http://www.hornihermanice.cz/send/4-vyhlasky/760-ozv-4-2019-mistni-poplatek-z-pobytu.